Bách Khoa BKC

1/THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Bộ định tuyến không dây Tenda F3 (3 Râu)

395.000₫

420.000₫

Bộ kích sóng Wifi 2 râu Tenda repeater A9

350.000₫

390.000₫

Bộ định tuyến không dây TENDA N301 300Mbps

285.000₫

310.000₫

Bộ kích sóng Mercury Wifi Repeater MW300RE

275.000₫

310.000₫

Bộ kích sóng Wifi Mercury repeater MW301RE

195.000₫

210.000₫

Bộ thu sóng wifi USB mini Tenda 311MI

145.000₫

180.000₫

Chuột quang không dây JVJ MW335

150.000₫

165.000₫

Chuột dây 2GOOD G5 

65.000₫

90.000₫

Bách Khoa BKC Bách Khoa BKC Bách Khoa BKC
 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng