Bách Khoa BKC

Bách Khoa BKC

    Vị trí đang tuyển Mức lương SL tuyển Nơi làm việc
08/03/2018 - Nhân viên bán hàng  3.000.000 - 5.000.000 10 người Hà Nội, Vinh, Mê Linh, Hải Dương
  -        
  -        
  -        
  -        
  -        
Bách Khoa BKC Bách Khoa BKC Bách Khoa BKC
 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng