{"total":403,"stores": [ {"name":"Trung tâm bảo hành miền Bắc","web_address":"Số 1 liền kề 4, Khu Đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1107.5884796640164!2d105.76178279894361!3d20.973839931872877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453219fd3c951%3A0x70272b1067711f1c!2sMGM+HN!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530927489361","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Trung tâm bảo hành miền Nam","web_address":"Số nhà 478, Đường Liên Phường, Khu Phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.091788683102!2d106.79621401419395!3d10.804281692302597!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317526bf6d0b3c29%3A0xb90f4e90c169a729!2zNDc4IMSQxrDhu51uZyBMacOqbiBQaMaw4budbmcsIFBoxrDhu51uZyBQaMO6IEjhu691LCBRdeG6rW4gOSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1544237130615","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CN Quan Nhân","web_address":"Số 88 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d232.79067370097533!2d105.81163818711397!3d21.006631304296977!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9c226db819%3A0x44572125589a6691!2zODggUXVhbiBOaMOibiwgTmjDom4gQ2jDrW5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530948399056","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"CN Linh Đàm","web_address":"Số 6, Tòa HH2A, Bán Đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.691278553671!2d105.82509558748151!3d20.964909483466858!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acffb8812113%3A0x1c3edd25f451e13!2zSEgyQSBMaW5oIMSQw6Bt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530948787820","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"CN Văn Khê","web_address":"Số 1 Liền kề 4, Khu Đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1107.5884796640164!2d105.76178279894361!3d20.973839931872877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453219fd3c951%3A0x70272b1067711f1c!2sMGM+HN!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530927489361","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"CN Trung Văn","web_address":"Toà nhà CT1A - Vinaconex 3, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d931.2317241459771!2d105.77857462915881!3d20.99556729912601!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134534b9e660b7f%3A0xebb145f825b17b1b!2zQsOhY2ggaG_DoSAxMDA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530949019921","district_code":"THANHPHOHANOI","province_code":"HANOI"}, {"name":"CN Cop.Vĩnh Phúc","web_address":"T1, Siêu thị Co.opmart Tôn Đức Thắng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.948718004843!2d105.61212361447221!3d21.313042585845103!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134e54bc0b364ed%3A0x6f2cce95c7b5cca8!2zU2nDqnUgdGjhu4sgQ28ub3AgTWFydCBWxKluaCBQaMO6Yw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530949120295","district_code":"THANHPHOVINHPHUC","province_code":"VINHPHUC"}, {"name":"CN Nam Định","web_address":"Số 83 Hưng Yên, P.Quang Trung, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d934.6982067865868!2d106.17199112917415!3d20.43260499914528!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e74f80990ca1%3A0x4ac4fb21a8e7d61d!2zODUgSMawbmcgWcOqbiwgTOG7mWMgVsaw4bujbmcsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530974665685","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"CN BigC Vinh","web_address":"Quầy 5, Siêu thị BigC, đường Quang Trung, Vinh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.9486332229967!2d105.67256571442175!3d18.6663008873243!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce631a505fd3%3A0xe34f4eea3e546cbb!2sBig+C+Vinh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530974787636","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"VINH"}, {"name":"CN Cop. Hà Tĩnh","web_address":"T1, Siêu thị Co.opmart Phan Đình Phùng, Nam Hà, Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3787.1992766809153!2d105.89464401441597!3d18.33819098751551!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e15d46cb60d%3A0x8e897503d2dc3143!2sJollibee+Coopmart+H%C3%A0+T%C4%A9nh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975299895","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"VINH"}, {"name":"CN Lotte Vũng Tàu","web_address":"T3, Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, đường Thi Sách, Thành phố Vũng Tàu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8967045595064!2d107.09180531430577!3d10.350143992611667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fe6c1d51c6f%3A0x243e26ac0b8cddee!2zTE9UVEUgTWFydCBWxaluZyBUw6B1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975004893","district_code":"THANHPHOVUNGTAU","province_code":"VUNGTAU"}, {"name":"CN Lotte Phan Thiết","web_address":"T1, Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương, Thành phố Phan Thiết","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.32549226183!2d108.10883771431178!3d10.938766892211474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317683111ad47b67%3A0xc70e9720304a4a72!2sLOTTE+Mart+Phan+Thi%E1%BA%BFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975399930","district_code":"THANHPHOPHANTHIET","province_code":"PHANTHIET"}, {"name":"CN Lotte Phan Thiết","web_address":"T1, Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương, Thành phố Phan Thiết","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.32549226183!2d108.10883771431178!3d10.938766892211474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317683111ad47b67%3A0xc70e9720304a4a72!2sLOTTE+Mart+Phan+Thi%E1%BA%BFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975399930","district_code":"THANHPHOPHANTHIET","province_code":"PHANTHIET"}, {"name":"CN Lotte Quận 7","web_address":"T2, Siêu thị Lotte Mart Q7, đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9151432214903!2d106.6998521143098!3d10.741023292345565!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f9f2353ffb9%3A0x6ab49da47594ce7b!2sLOTTE+Mart+Qu%E1%BA%ADn+7!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975538410","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CN BigC An Lạc","web_address":"T1, Siêu thị BigC An Lạc, Bình Trị Đông B, TP.HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.0531910460113!2d106.60182551430968!3d10.730380992352792!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dbf1e7d5cc5%3A0xfb14364ee47ea15e!2zU2nDqnUgVGjhu4sgQmlnIEMgQW4gTOG6oWM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975622847","district_code":"THANHPHOHOCHIMINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CN BigC Đà Lạt","web_address":"T1, Siêu thị BigC Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.5235337137483!2d108.44270091432288!3d11.938210791539658!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31711324cc1c7593%3A0xf5f9cd223eca9770!2zQmlnQyDEkMOgIEzhuqF0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530975827911","district_code":"THANHPHODALAT","province_code":"DALAT"}, {"name":"CN Bigc Nha Trang","web_address":"T1, Siêu thị BigC Nha Trang, đường 19/5, TP Nha Trang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3898.888430675247!2d109.16780461432661!3d12.25582879132825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31705d775aa12c59%3A0xa433e3c5f9cb219d!2sBig+C+Nha+Trang!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976002037","district_code":"THANHPHONHATRANG","province_code":"NHATRANG"}, {"name":"CN Cop Bạc Liêu","web_address":"T1, Siêu thị Co.opmart Bạc Liêu, đường Trần Huỳnh, TP.Bạc Liệu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4585512916397!2d105.71393881429577!3d9.292573993338305!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a10968b8cb8b21%3A0x7b6f9491ad237e2!2zQ28ub3BtYXJ0IELhuqFjIExpw6p1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976073565","district_code":"THANHPHOBACLIEU","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"CN Cop Bình Phước","web_address":"T1, Siêu thị Co.opmart Bình Phước, đường Phú Riềng Đỏ, Bình Phước","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.26302754772!2d106.89512961431824!3d11.532979991810867!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174a03a84250649%3A0xb294fa1d825f065!2zQ28ub3BtYXJ0IMSQ4buTbmcgWG_DoGk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976154413","district_code":"BINHPHUOC","province_code":"BINHPHUOC"}, {"name":"CN Cop Tân An","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Tân An, đường Mai Thị Tốt, Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.564744048686!2d106.40877041430768!3d10.534906992485718!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab6249d54c2cf%3A0xa87c9e02a8d0071b!2sCo.opmart+T%C3%A2n+An!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976230258","district_code":"LONGAN","province_code":"LONGAN"}, {"name":"CN Cop Trà Vinh","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, đường Nguyễn Đáng, TP.Trà Vinh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3930.1187767257743!2d106.33833831430157!3d9.924064892903239!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0175bfec9f73b%3A0xcf4a07feb7b8f7ce!2zU2nDqnUgdGjhu4sgQ28ub3BtYXJ0IFRyw6AgVmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976310886","district_code":"TRAVINH","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"CN Cop Vĩnh Long","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, đường 3/2, thị xã Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.080983051966!2d105.96871631430484!3d10.25505239267656!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d2cc83b5881%3A0xc027fa4026f31261!2sCo.opmart+V%C4%A9nh+Long!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976396283","district_code":"VINHLONG","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"CN Cop Cần Thơ","web_address":"T1 Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, Số 84 Mậu Thân, TP Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15714.950937003452!2d105.76730881641981!3d10.038487555586272!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a171d99a19%3A0xb791551c36ae741e!2sJollibee+Co.op+Mart+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530976629893","district_code":"CANTHO","province_code":"CANTHO"} ] }